Wie zijn wij?

Het begin

In 1999 is Groenstate Vermogensadvies, de rechtsvoorganger van Groenstate Vermogensbeheer BV, opgericht. Vanaf dat moment konden beleggers er voor kiezen om hun beleggingszaken te laten behartigen door een onafhankelijke partij met een zeer persoonlijke benadering. Onze expertise gaat daarbij verder dan het optimaal omgaan met geld. We kennen het brede spectrum aan belangen en waarden die kunnen gelden voor verschillende relaties.

Scheiding van beheer en bewaring

Groenstate Vermogensbeheer is geen effectenkredietinstelling. De bewaring en administratie van uw effecten worden uit uw naam verzorgd door één van onze depotbanken. Dankzij deze scheiding van beheer en bewaring geniet u als cliënt een maximale zekerheid en kunnen wij ons volledig toeleggen op dat waar we goed in zijn: vermogensbeheer.

Kwaliteit gewaarborgd

Voor de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de dienstverlening van Groenstate Vermogensbeheer staan meerdere externe partijen garant. Zo beschikken we als beleggingsinstelling uiteraard over de officiële vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om te mogen bemiddelen in effecten en financiële diensten. Op grond van deze vergunningen worden we door de AFM gecontroleerd op integriteit, deskundigheid, transparantie, financiële zekerheid en zorgplicht. Daarnaast staan we permanent onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en wordt onze financiële administratie ieder kwartaal secuur gecontroleerd door een externe registeraccountant.

Extra zekerheid

Naast controles die wettelijk worden opgelegd, heeft Groenstate Vermogensbeheer extra maatregelen genomen om de geboden dienstverlening zo transparant mogelijk te maken. Wij vinden namelijk dat onze cliënten er recht op hebben precies te weten wie wij zijn, wat we doen en hoe we te werk gaan. Daarom hebben we ons bijvoorbeeld aangesloten bij het Dutch Securities Institute (DSI). Deze instantie werkt, op initiatief van de brancheorganisaties en Euronext Amsterdam, aan het verbeteren van de integriteit en deskundigheid van de aangesloten bedrijven en hun adviseurs in de effectenhandel. Uiteraard is Groenstate Vermogensbeheer aangesloten bij het KiFiD: het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit is een geschilleninstantie waarin alle geschillenregelingen zijn samengevoegd.

Indien u graag nader met ons zou willen kennismaken klik dan hier