Vergelijkende kostenmaatstaf

De vergelijkende kostenmaatstaaf (VKM) is een optelsom van de kosten per jaar voor het beheer van uw vermogen.

Onderstaande overzichten zijn een schatting van de totaal te verwachten kosten (ex-ante) in het eerste jaar in een neutrale portefeuille bij drie verschillende bedragen. Indien u belegt met een ander bedrag of  in een ander risicoprofiel dan neutraal, dan zijn de te verwachten kosten ook anders dan de getoonde bedragen en percentages.

Mocht u meer willen weten over de kosten die u kunt verwachten of de werkelijke kosten die gemaakt zijn bij het beheer van uw portefeuille, dan horen wij dat graag. Uiteraard verstekken wij u, voorafgaand aan een eventueel te sluiten contract met Groenstate Vermogensbeheer B.V., een specifiek voor u op maat gemaakte VKM.

– Kennismakingsgesprek :geen kosten
– Intakegesprek                  :geen kosten
– Beleggingsvoorstel         :geen kosten

Voorbeeld 1      Belegd vermogen van  € 100.000

Kostensoort (eerste 12 maanden)Bedrag% Portefeuillewaarde% Totale kosten
Kosten van de beleggingsdienstverlening € 1.9191,92%76,36%
Kosten van de financiële instrumenten in portefeuille€    5940,59%23,64%
Totale kosten per jaar € 2.5132,51%100%

 

Voorbeeld 2      Belegd vermogen van  € 500.000

Kostensoort (eerste 12 maanden)Bedrag% Portefeuillewaarde% Totale kosten
Kosten van de beleggingsdienstverlening€   8.9901,80%85,13%
Kosten van de financiële instrumenten in portefeuille€   1.5700,31%14,87%
Totale kosten per jaar€ 10.5602,11%100%

 

Voorbeeld 3      Belegd vermogen van  € 1.000.000

Kostensoort (eerste 12 maanden)Bedrag% Portefeuillewaarde% Totale kosten
Kosten van de beleggingsdienstverlening€ 13.1401,31%97,48%
Kosten van de financiële instrumenten in portefeuille€      3400,03%2,52%
Totale kosten per jaar€ 13.4801,34%100%