Veelgestelde vragen

Algemeen (14)

Waarom heb ik een woordenboek ontvangen?

Groenstate vindt een persoonlijke benadering belangrijk. Indien we uw geld mogen beheren moet er een basis voor vertrouwen zijn. We hebben een woordenboek gemaakt waar alle financiële begrippen instaan. Handig om onze naam te onthouden en bedoeld als naslagwerk. Graag bieden we u op deze manier een kans om kennis met ons te maken.

Ik wil graag een afspraak plannen bij mij thuis - kan dat?

Ja zeker! Onze vermogensbeheerders komen graag bij u thuis of op iedere andere gewenste locatie.

Ik wil mijn geplande afspraak verzetten, hoe pak ik dit aan?

U kunt dan het best telefonisch contact opnemen met een medewerker van onze BackOffice. Samen met u zullen we dan, indien gewenst, een ander geschikt moment plannen.  Indien u niet in de gelegenheid bent om te bellen mag u ook een e-mail sturen naar info@groenstate.nl

Wie kunnen beleggen bij Groenstate?

Groenstate streeft ernaar om beleggen voor iedereen mogelijk te maken, dus informeer gerust naar uw persoonlijke mogelijkheden. We hebben op deze website diverse ‘groepen beleggers’ eruit gelicht, zoals particulieren, ondernemers, verenigingen en stichtingen en beleggings BV’s. Groenstate heeft een minimale inleg van € 50.000 gesteld.

Op welke wijze belegt Groenstate?

Groenstate hanteert de topdown methode. Eerst wordt, op basis van de beschikbare research, een macro-economisch beeld geschetst waarna een verdere uitdieping plaatsvindt. Groenstate vult de beleggingsportefeuilles actief in waarbij voor de specifieke invulling binnen de verschillende assetcategorieën gebruik kan worden gemaakt van een combinatie van actief beheerde fondsen, indextrackers, individuele aandelen, obligaties en derivaten.

Hoeveel beheerders werken bij Groenstate?

Voor een actueel antwoord op deze vraag kunt u ons team bekijken.

Met welk bedrag kan ik starten met beleggen bij Groenstate?

U kunt met een vrij vermogen vanaf € 50.000 een beroep doen op de dienstverlening van Groenstate.

Hoe kan ik via Groenstate een beleggingsrekening openen?

Voor het beantwoorden van deze vraag verwijzen wij u door naar hoe word ik een relatie?

Hoe veilig is beleggen via Groenstate?

Uw gelden en beleggingen staan op uw eigen rekening, op uw eigen naam bij een depotbank. Bij een eventueel faillissement van Groenstate Vermogensbeheer loopt u dus geen enkel risico op uw vermogen.

Wat zijn de veel voorkomende risico's bij beleggen?

Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt mogelijk (een deel) van uw inleg verliezen. Beleg daarom alleen met vermogen dat u niet direct nodig hebt. Voor de veel voorkomende risico’s van beleggen verwijzen wij u door naar Beleggingsrisico’s

Wat gebeurt er als Groenstate failliet gaat?

Groenstate heeft een strikte vermogensscheiding van uw gelden en beleggingen en die van haarzelf. De AFM en onze accountant controleert daarop. Deze vermogensscheiding wordt geborgd doordat uw gelden en beleggingen op uw eigen rekening staan bij een van onze depotbanken. Deze depotbanken bewaren uw beleggingen volgens de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Deze wet zorgt ervoor dat uw beleggingen veilig zijn in geval van faillissement van de depotbank.

Ingeval van een faillissement van een depotbank vallen uw gelden (en bepaalde effecten zoals opties) onder het depositogarantiestelsel. U kunt dan via de Nederlandsche Bank (DNB) maximaal €100.000 per rekeninghouder, per bank aan vergoeding ontvangen.

Met welke depotbanken werkt Groenstate samen?
Aan wie richt ik mijn klacht of suggestie?

U kunt uw suggestie bij voorkeur melden via een e-mail aan info@groenstate.nl of via een brief of telefoontje.

Indien u een klacht heeft verzoeken wij u onze klachtenprocedure te volgen.

Heeft Groenstate de relevante AFM-vergunningen?

Ja zeker! Graag verwijzen wij u door naar de registers van het AFM. Groenstate staat geregistreerd onder nummer 14001486

Beleggen (3)

Belegt Groenstate ook in individuele aandelen en obligaties?

Ja zeker, Groenstate belegt ook in individuele aandelen en obligaties. Echter het te beleggen bedrag bij Groenstate moet groot genoeg zijn om voldoende spreiding te kunnen aanbrengen. Dat is omdat een effectenportefeuille van twintig aandelen of (obligaties) uit verschillende sectoren een veel lager risico heeft dan een belegging in één of enkele aandelen, terwijl het verwachte rendement ongeveer gelijk is.

Belegt Groenstate ook in groenfondsen?

Ja zeker, een groenfonds kan eventueel deel uitmaken van uw portefeuille. Groenstate is onafhankelijk en kan daarom eigen keuzes maken. In een persoonlijk gesprek kunt u naar uw mogelijkheden informeren.

Valt Groenstate onder het Beleggerscompensatiestelsel bij een faillissement?

Het beleggerscompensatiestelsel (BCS) heeft –samengevat- tot doel om personen en “kleine” ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende beleggingsonderneming zoals Groenstate, te compenseren indien deze niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met het contract dat u met Groenstate heeft afgesloten (beleggingsdienst).

Bestaande relaties (5)

Kan ik op ieder gewenst moment stoppen met beleggen?

Ja zeker, echter indien u ons het beheer van uw vermogen toevertrouwt zullen we dit altijd in overleg doen.

Kan Groenstate over mijn geld beschikken?

Groenstate kan de depotbanken uitsluitend opdracht geven om ten laste van uw rekening effecten aan te kopen en/ of te verkopen of om gelden op een (spaar)deposito te plaatsen die aan uw rekening is gekoppeld. Banken accepteren geen overboekingopdrachten van Groenstate, anders dan naar uw eigen bekende tegenrekening. Daarvoor moet u de depotbank eenmalig schriftelijk toestemming verlenen. Er is dus een gesloten circuit waaruit geen gelden kunnen “weglekken”.

Hoe vaak ontvang ik een vermogensrapportage en op welke manier?

Bij Groenstate kan er een keuze worden gemaakt tussen verzenden via de reguliere post of verzending via een beveiligde versleutelde e-mail. Beide mag ook. Groenstate heeft ervoor gekozen om minimaal ééns per kwartaal de overzichten via de e-mail en/of de post te verzenden. Tevens maken we gebruik van een portaal waarin relaties middels inloggen de vermogensrapportage kunnen raadplegen. Dit portaal wordt dagelijks bijgewerkt. U mag zelf kiezen op welke wijze u de rapportages wenst te ontvangen en die keuze kunt u tussentijds ook weer wijzigen.

 

Hoe kan ik geld opnemen van mijn beleggingsrekening?

Ons advies is om tijdens kantooruren telefonisch contact met onze BackOffice of uw beheerder te zoeken. Buiten kantooruren zou u een e-mail kunnen zenden naar info@groenstate.nl met daarin uw verzoek. Wij nemen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling. Indien nodig zullen we contact met u opnemen voor enkele controlerende vragen.

Hoe hef ik mijn beleggingsrekening op?

Nadat er contact is gezocht met uw persoonlijke beheerder kunt u de rekening middels een schriftelijk verzoek opheffen.

Inloggen portaal (3)

Hoe kan ik inloggen in het portaal van Groenstate?

Op de homepage van onze website vindt u rechtsboven een button waarop u kunt klikken om in te loggen in ons portaal. Indien u daarop hebt geklikt dient u de gevraagde gegevens in te geven.

Portefeuille: Hier dient u het depotnummer van uw bank in te vullen.

E-mail: Hier dient u het bij ons bekende e-mailadres in te vullen. Indien u dus een ander e-mailadres hebt gekregen dient u dit eerst even aan ons door te geven, want dan kunnen we dit voor u aanpassen alvorens u kunt inloggen.

Wachtwoord: Hier dient u het wachtwoord in te geven die u van ons via de e-mail heeft ontvangen bij het openen van de rekening.

Ik kan niet inloggen in het Groenstate portaal

Het kan zijn dat er sprake is van een storing in het systeem. U kunt dan het best even contact met ons opnemen zodat wij met u mee kunnen kijken of dit werkelijk het geval is. Indien u de gegevens voor het inloggen gebruikt, let u dan alstublieft wel op leestekens en hoofdletters, want het inlogsysteem is hier gevoelig voor.

Hoe kan ik het wachtwoord wijzigen van het Groenstate portaal?

Een medewerker van onze BackOffice kan op uw verzoek het door u gekozen wachtwoord resetten. U kunt ons hierover bellen of e-mailen. We zullen u dan een nieuw ‘tijdelijk’ wachtwoord e-mailen, die u vervolgens weer kunt aanpassen als u bent ingelogd in ons portaal.

Wijzigingen doorgeven (2)

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

U mag uw adreswijziging schriftelijk of via de e-mail doorgeven. Indien gewenst geeft Groenstate uw wijziging ook door aan de betreffende depotbank. Soms vereist een depotbank een handtekening van u voor het wijzigen van gegevens. Wij zullen u daarvan dan op de hoogte brengen. Groenstate zelf controleert in ieder geval de juistheid van deze wijziging.

Hoe kan ik een overlijden doorgeven?

Een overlijdensgeval melden en hierover spreken kan moeilijk zijn. Wij zijn begripvol en willen graag met u als nabestaande meedenken. U kunt daarom het best contact opnemen op een manier die u prettig vindt en uw beheerder zal dan contact opnemen met de gewenste persoon om samen wat stappen door te nemen.

Geen resultaat gevonden