Product governance

Groenstate Vermogensbeheer B.V. wordt in de zin van MiFID II, bij het verlenen van haar activiteiten, beschouwd als distributeur van producten.

De te distribueren producten worden gemaakt door een productontwikkelaar en voor ieder product heeft de productontwikkelaar een doelgroep bepaald.

Om aantoonbaar te kunnen borgen dat een product bij de juiste doelgroep terechtkomt heeft Groenstate Vermogensbeheer B.V. een kritisch product governance proces opgesteld dat aantoonbaar wordt nageleefd. Dit proces borgt eveneens dat bij de distributie van een dienst, product of instrument op een evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de belangen van de relaties en dat het product aantoonbaar het resultaat is van deze belangenafweging. Groenstate ontwikkelt zelf geen producten of financiële instrumenten en kwalificeert daarom niet als productontwikkelaar.

Het product governance proces van Groenstate wordt ingevuld door middel van het selectie en monitoringsproces dat wordt gebruikt bij de implementatie van het beleggingsbeleid. Dit betreft een zorgvuldig proces voor de selectie van producten en instrumenten en heeft als uitkomst een selectie van die producten en instrumenten waar Groenstate voor haar relaties in wil beleggen. Het daarmee opgebouwde ‘selectie universum’ wordt geacht geschikt te zijn voor de beleggers die Groenstate bedient.

De compliance officer evalueert minimaal eenmaal per jaar het product governance proces en rapporteert daarover aan de directie.