Hoe word ik een relatie van Groenstate?

Belegt u reeds elders of bent u geïnteresseerd in beleggen? Dan is het goed om te weten dat Groenstate elke mogelijke samenwerking start met drie vrijblijvende kosteloze stappen. we zullen ze onderstaand voor u opsommen:

 • Kennismakingsgesprek
  De eerste stap is een kennismakingsgesprek op een door u gewenste locatie. Dit kan bij u thuis of op de zaak, bij ons op kantoor of elders. In dit gesprek zullen wij u informeren over wie we zijn, wat onze dienstverlening inhoudt en welke kosten aan onze dienstverlening zijn verbonden. Wij inventariseren globaal uw situatie om te kunnen bepalen of wij u passend van dienst kunnen zijn. Als beleggen niet bij u past, adviseren wij u om niet te beleggen. Op basis van uw gevoel en de uitkomst van dit eerste gesprek bepaalt u zelf of u de volgende stap maakt.
 • Inventarisatie
  In de tweede stap inventariseren wij uitgebreid uw gehele financiële situatie waarbij er onder andere aandacht is voor uw persoonlijke doelstellingen, de beleggingshorizon, financiële positie, kennis en ervaring en risicohouding. Uw wensen en verwachtingen staan centraal! Vragen als: ‘wanneer en welke doelen wilt u bereiken?’ en ‘welke risico’s zijn voor u acceptabel’ komen hierbij aan de orde. Bij eventuele tegenstrijdigheden bepalen we samen met u de volgorde van belangrijkheid.
  Tussen stap twee en drie maken wij op kantoor op basis van uw antwoorden een analyse en stellen wij een adviesmotivatie op. Met dit als uitgangspunt wordt dan voor u een beleggingsvoorstel opgesteld.
 • Presentatie analyse
  Tijdens deze derde stap presenteren wij u onze analyse van uw financiële situatie en het beleggingsvoorstel dat daarop is gebaseerd. Ieder onderdeel van het beleggingsvoorstel is zo te herleiden naar uw eigen persoonlijke situatie. Wij vinden het belangrijk dat u weet waarom keuzes voor beleggingen worden gemaakt.

Plan een eerste gesprek

Pas nadat u alles helder is en u een goed gevoel heeft, neemt u een beslissing om relatie van Groenstate te worden.

Indien u besluit om een relatie van Groenstate te worden zal dit worden vastgelegd in een beheerovereenkomst. In deze overeenkomst worden rechten en plichten vastgelegd. Eén van die plichten is dat wij het beheer over uw vermogen gaan voeren conform de analyse en de gemaakte adviesmotivatie (klantbeeld). Uiteraard wordt ook de beheerovereenkomst met u doorgenomen.

Groenstate staat voor heldere en duidelijke communicatie en indien we deze stappen doorlopen weet u precies waarom we bepaalde keuzes maken. Zonder enige vorm van verplichting!

Ook wanneer uw antwoord na een van deze drie stappen nee is, zijn wij blij kennis met u te hebben gemaakt. We hopen dat u in ieder geval een positieve ervaring aan ons overhoudt.