Best execution

Groenstate zet zich bij het verlenen van haar beleggingsdiensten op eerlijke, billijke en professionele wijze in voor de belangen van al haar cliënten, handelt ook bij het verrichten van beleggingsactiviteiten eerlijk, billijk en professioneel en onthoudt zich van gedragingen die schadelijk zijn voor de integriteit van de markt. Om dit te verankeren in onze organisatie leggen wij dit vast in een best execution beleid.

Best execution beleid van Groenstate Vermogensbeheer B.V.

Op basis MIFID I en uitgebreid en aangescherpt onder MIFID II. (Artikel 4:90c van de Wet op het financieel toezicht)

Groenstate voert zelf geen orders uit, maar geeft deze door aan drie derde partijen, in casu: BinckBank N.V., ABNAMRO Bank N.V. en Insinger Gilissen Bankiers N.V.. Wij hebben met hen afspraken gemaakt waarin het belang van onze cliënten prevaleert.

Groenstate zal er vanwege haar overkoepelende best execution verplichting voor zorgen dat zij het best mogelijke resultaat voor zijn cliënt behaalt. Bij het doorgeven van orders draag Groenstate zorg voor de beste totale tegenprestatie, die wordt bepaald op basis van de prijs van het financiële instrument en de uitvoeringskosten.

Op basis daarvan heeft Groenstate banken geselecteerd waarbij de volgende criteria mede zijn afgewogen: kwaliteit, handelsmogelijkheden in financiële instrumenten, het beleid ten aanzien van orderuitvoering, mogelijkheid tot aansluitende IT infrastructuur in combinatie met de door ons aangeboden rapportagediensten.

Afhankelijk van de wensen, de persoonlijke situatie en de dienst die de cliënt afneemt zal een van de verschillende banken in beeld komen. In enkele gevallen meerdere partijen.

Elk van de gekozen banken heeft een eigen verplicht best execution beleid zoals omschreven in artikel 4:90a en 4:90b van de Wet op het financieel toezicht. Naar het oordeel van Groenstate hebben deze partijen een best execution beleid dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Groenstate zal de kwaliteit van de orderuitvoering van de drie depotbanken blijvend monitoren. De kwaliteit van de orderuitvoering van alle drie depotbanken wordt op dit moment beoordeelt als uitstekend.

Het beleid als geheel wordt jaarlijks door Groenstate geëvalueerd.