Beloningsbeleid

Groenstate hecht aan een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat. Aan de basis van een dergelijke bedrijfscultuur ligt een beheerst beloningsbeleid ten grondslag, dat waarborgt dat klanten zorgvuldig behandeld worden.

Beloningsbeleid Groenstate Vermogensbeheer B.V.

Groenstate Vermogensbeheer vindt het belangrijk dat een medewerker geen financiële prikkels ontvangt die zouden kunnen leiden tot het onzorgvuldig behandelen van onze relaties.

Groenstate Vermogensbeheer heeft een Beloningsbeleid op basis van Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, dit geldt voor alle medewerkers van Groenstate Vermogensbeheer . Verder is voor medewerkers die het risicoprofiel van Groenstate Vermogensbeheer kunnen beïnvloeden de Regeling Beheerst Beloningsbeleid van toepassing. Deze laatste regeling geeft aanvullende eisen. Het beloningsbeleid is erop gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren, ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan onze relaties en de financiële soliditeit van Groenstate Vermogensbeheer.

Het beloningsbeleid is in overeenstemming met de ondernemingsstrategie, doelstellingen, waarden en belangen van Groenstate Vermogensbeheer die gericht zijn op de lange termijn.

Het beloningsbeleid bevat dan ook geen beloningsprikkels die ertoe kunnen leiden dat bestuurders en medewerkers van Groenstate Vermogensbeheer hun eigen belangen boven het belang van de relatie en Groenstate Vermogensbeheer stellen.

Beloningsbeleid:

Groenstate Vermogensbeheer keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit. De medewerkers van Groenstate Vermogensbeheer zijn een kritische succesfactor voor de onderneming. De maandelijkse vaste vergoeding wordt afgestemd op de competenties van de medewerker.

De medewerkers hebben geen recht op een variabele beloning. Wanneer een bijzondere prestatie (bijvoorbeeld het behalen van een diploma of kwaliteitsdoelstelling) van een medewerker daar aanleiding toe geeft kan Groenstate Vermogensbeheer (zonder daartoe verplicht te zijn) besluiten om een medewerker een éénmalige bonus toe te kennen.

Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie. Doordat Groenstate Vermogensbeheer een relatief kleine onderneming is, wordt er geen remuneratiecommissie ingesteld. Ook is er geen Raad van Commissarissen. Om die reden wordt het beloningsbeleid afgestemd met de compliance officer van Charco & Dique.

Minimaal jaarlijks wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien of het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet- en regelgeving en de belangen van onze cliënten. Hierbij wordt bekeken of de bestaande beloning onwenselijk gedrag kan stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden gedaan. Het beleid is te vinden op de website van Groenstate Vermogensbeheer, www.groenstate.nl