Bankierseed

Onderstaande eed is door het voltallige personeel van Groenstate Vermogensbeheer afgelegd.

Ik beloof binnen de grenzen van mijn functie die ik op enig moment in de bancaire sector vervul:

  • dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
  • dat ik een zorgvuldige afweging maak tussen de belangen van alle partijen die bij de onderneming zijn betrokken, te weten die van de relaties, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;
  • dat ik in die afweging het belang van de relatie centraal zal stellen;
  • dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn;
  • dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
  • dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis;
  • dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving ken;
  • dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Dat verklaar en beloof ik!